جشنواره بزرگ استعدادیابی

تا پایان جشنواره :
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مقدماتی

1,200,000 تومان 590,000 تومان

ثبت نام

پیشرفته

2,800,000 تومان 1,390,000 تومان

ثبت نام
تعداد آزمون
4
6
کارنامه استعدادیابی
مشاوره اختصاصی
جلسات مصاحبه
استفاده از هوش مصنوعی
کمیسیون استعدادسنجی
لوح استعداد
پشتیبانی